kv kv kv
kv kv

Deel je MSI-productervaring en
HELP anderen bij het kiezen door je mening te geven

HWanneer je een belangrijke aankoop wilt doen gaan de meeste mensen reviews bekijken over het product om erachter te komen of het product aan hun eisen voldoet.
MSI helpt je graag met het keuze proces en vraagt jou om je mening te delen over MSI-producten. Schrijf een review bij een online verkoper en laat het ons weten door je mening te delen met ‘’Shout Out for MSI’’ en krijg van ons een gift als beloning.

ELIGIBLE MODEL
Motherboard

Motherboard

pc_case

PC Case

lc

Liquid Cooling

lc

Power Supply

lc

Gaming Chair

Mini PC

Profesional Desktop

ALL-in-One PC

ALL-in-One PC

Professional Monitor

Professional Monitor

PRIZE PRIZE
STEAM

Share your review and we’ll thank you with MSI Modern LED Lux and 3-month Centr membership FOR PRO SERIES,
and Alessi Alessandro M.

LEDlux

MSI Modern LED Lux and 3-MONTH CENTR MEMBERSHIP FOR PRO SERIES

Alessi

Alessi Alessandro M.

STEAM CODE USD $18 FOR GAMING SERIES

Promotion Period: 2022/10/01-2022/12/31 or while stock last.

CHECK WHAT EXPERT SAID
Paul's Hardware
Bijan Jamshidi
TheRelaxingEnd
Video
Emily Norris
HOW TO REDEEM
STEP 1

Schrijf een beoordeling voor een in aanmerking komend product in een geselecteerde online winkel

STEP 2

Registreer jouw product op de MSI Register Center-website

STEP 3

Verzend je beoordelingslink

*Dien directe URL-links van je recensie in. Houd er rekening mee dat we de beoordelingslinks die een login vereist niet kunnen verifiëren. Als je niet zeker weet of de link wordt geaccepteerd, open jouw link terwijl je bent uitgelogd van de site waar je de recensie hebt geschreven en controleer of je alleen jouw recensie kunt zien.

**Enkele ideeën die je kunnen helpen bij het schrijven van jouw recensie:

 • Wat is je favoriete aspect van het product en hoe heeft het je gebruikerservaring verbeterd?
 • Waarom heb je dit product boven een ander product gekozen?
 • Voldoet het product aan jouw wensen?
 • Voldoet het aan jouw verwachtingen op?
 • Wat zijn volgens jou de sterke en zwakke punten van het product?
REDEMPTION INSTRUCTION

TERMS AND CONDITIONS

WHERE TO POST

Ontdek in aanmerking komende online winkels of websites door een productcategorie en land te kiezen.
Deel je mening over deze websites en dien deze in bij het MSI Register Center-website.

Sorry, we kunnen het resultaat niet vinden!
VISIT MORE
x
SHOUT OUT

The Shout Out "Campagne" word gehost door Micro-Star International Co., Ltd. "MSI" op https://www.msi.com/Landing/join-shout- out-for-msi en bevat veel verschillende programma's om mee te doen. Elk programma loopt gedurende de opgegeven periode. Door deel te nemen aan de campagne accepteert elke deelnemer onvoorwaardelijk de voorwaarden en de voorwaarden van MSI, die definitief en bindend zijn in alle respect.

1. Geschiktheid:

staat open voor deelnemers die minstens 18 jaar oud of ouder moeten zijn in zijn/ haar rechtsgebied. Ongeldig indien wettelijk verboden of beperkt. Geldige inzendingen worden geteld op basis van de beoordelingsdatum die is ingediend op de door MSI gespecificeerde website (s) ("Aangewezen websites"). Alleen beoordelingen van in aanmerking komende MSI-producten gespecificeerd door elk toepasselijk programma ("In aanmerking komend MSI-product") worden geaccepteerd (zie hieronder "Inschrijven"). MSI behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren als niet aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan.

2. Invoeren: Volg deze stappen
 • Registreer een geldig account bij MSI Member Center http://register.msi.com
 • Registreer een in aanmerking komend MSI-product in uw MSI-profiel.
 • Publiceer een productrecensie voor een van uw geregistreerde in aanmerking komende MSI-producten op een van de aangewezen websites.
 • Dien uw recensie in uw MSI-profiel in door de link van uw recensie op de aangewezen website te kopiëren en te plakken.
3. Basisprijsbeloning:

de deelnemer krijgt een basisprijs vermeld onder elk programma voor het indienen van een authentieke en informatieve beoordeling. MSI zal de beoordeling verifiëren en heeft het recht om de inzending naar eigen goeddunken goed te keuren of te weigeren. Elke ingediende beoordeling kan slechts één item van de vermelde basisprijs claimen, willekeurig verdeeld door MSI. De prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Van tijd tot tijd kunnen beoordelingen van bepaalde productlijnen in aanmerking komen voor het ontvangen van extra speciale geschenken - er gelden programmavoorwaarden.

4. Jurisdictie:

MSI organiseert de campagne in meerdere rechtsgebieden en territoria. In elk campagnegebied kan de aangeboden basisprijzenpool variëren. Voor alle duidelijkheid: campagnedeelnemers zullen niet één beoordeling indienen bij meerdere Shout Out-campagnes of verzoeken om de prijs die in andere rechtsgebieden wordt aangeboden. De prijzen die op elke specifieke campagneprogramma-pagina worden vermeld, zijn alleen beschikbaar voor campagnedeelnemers die voldoen aan alle voorwaarden voor het opgegeven programma en rechtsgebied/ territorium.

5. Speciale voorwaarden voor de VS:

GEEN AANKOOP OF BETALING VAN ENIGE SOORT IS NODIG OM IN TE GAAN OF TE WINNEN. Een persoon kan ook meedoen om kans te maken op het winnen van een basisprijs door een verzoek aan MSI te schrijven en te mailen naar MSI Computer Corp. (VS), gevestigd op 901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, VS. Uw schriftelijke verzoek moet leesbaar zijn om te worden geaccepteerd en moet uw volledige naam en een geldig postadres binnen de Amerikaanse regio (GEEN postbus), telefoonnummer en elk e-mailadres bevatten zodat MSI de deelnemer kan verifiëren. Per deelnemer is slechts één inzending toegestaan. MSI zal de contactgegevens die in de Inzending zijn verstrekt ook gebruiken om, indien van toepassing, contact op te nemen met de deelnemer.

6. Privacy beleid:

We kunnen u om informatie vragen tijdens het inschrijven van het evenement en het productregistratieproces dat, indien van toepassing, zonder beperking uw e-mail, naam, productserienummer, inwisselcode, aankoopinformatie en andere vrijwillige informatie die u verstrekt, kan bevatten. Daarnaast kunnen we indirect informatie van u verzamelen via cookies of website embedded analytics. De informatie die we verzamelen, wordt op de volgende manier gebruikt: om dit evenement te organiseren, om te controleren of u in aanmerking komt, om indien nodig contact met u op te nemen, om ervoor te zorgen dat de prijs (prijzen) naar u worden verzonden, om geregistreerde productgegevens op te slaan zolang een er bestaat een voortdurende relatie tussen ons (bijv. wanneer u onze diensten gebruikt, zoals garantie, eDM-kennisgevingen, enz.), en uitsluitend te gebruiken voor interne marktstudies voor het ontwikkelen van betere producten en diensten. Uw informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve: i) aan externe verwerkers zoals onze internetdienst en websiteproviders, zodat wij dit evenement kunnen uitvoeren; of ii) bij het melden van of reageren op daadwerkelijke of vermoede schending van toepasselijke wetten aan wet- en regelgevende instanties zoals rechtbanken of de politie voor zover nodig.Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf, dragen we informatie over binnen de MSI-groep en aan derden zoals hierboven vermeld, in verband met het doel dat in deze algemene voorwaarden is uiteengezet. Daarom kunnen we informatie doorgeven aan landen die mogelijk andere wetten en vereisten voor gegevensbescherming hebben dan die van toepassing zijn in het land waar u zich bevindt.

Verdere details over hoe uw informatie kan worden gebruikt en verwerkt, vindt u in het privacy beleid van MSI, beschikbaar op https://www.msi.com/page/privacy-policy. Het MSI-privacy beleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en wordt hierbij met volledige kracht en kracht door verwijzing opgenomen.

7. eDM-abonnement:

Mogelijk wordt u gevraagd deel te nemen aan de eDM-e-maillijst van MSI om nieuws over MSI-producten of service-updates te ontvangen. Als u zich niet op deze lijst wilt abonneren, vink dan het selectievakje abonneren of een vergelijkbare titel niet aan.

8. Deelnemerslicentie:

Voor al het materiaal dat u ons voor dit evenement verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, video's, recensies, inhoud, commentaar, feedback en geschreven materiaal, voor zover van toepassing (gezamenlijk "ingezonden materialen"), verleent u hierbij MSI en zijn wereldwijde dochterondernemingen een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, kopiëren, distribueren, maken van afgeleide werken van, openbaar weergeven en uitvoeren, en anderszins het Ingezonden materiaal op een legale manier redelijkerwijs redelijkerwijs gebruiken of exploiteren bepaald door MSI en onderworpen aan het Privacy beleid van MSI.

You hereby represent and warrant that:

9. vertegenwoordiging en garanties van deelnemers. U verklaart en garandeert hierbij dat:

You hereby represent and warrant that:

 • De door u verstrekte informatie is nauwkeurig en waar;
 • U hebt de volledige bevoegdheid, capaciteit, macht en het recht om u in te schrijven voor dit Evenement en de vereiste licentieverlening, vertegenwoordiging en garanties te geven onder deze Algemene Voorwaarden;
 • U hebt alle toepasselijke goedkeuring, toestemming, toestemmingen, licenties en ontheffingen verkregen en zult deze behouden om de bovengenoemde licenties te verlenen aan MSI en haar dochterondernemingen; en
 • Je hebt alle toepasselijke wetten nageleefd bij je inschrijving voor dit evenement.
10. Deelnemersvergoeding:

U dient MSI, haar gelieerde ondernemingen en opvolgers, rechtverkrijgenden, bestuurders en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, vonnissen, kosten, uitgaven en vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten) als gevolg van claims, onderzoeken, rechtszaken of andere juridische of administratieve maatregelen van derden die voortvloeien uit of verband houden met enige feitelijke of vermeende schending door u van verklaringen, garanties en toezeggingen in deze algemene voorwaarden

11. Erkenning en toestemming van de deelnemer. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat:

You hereby acknowledge and agree that:

 • - 1) MSI behoudt zich het exclusieve en discretionaire recht voor:
  • a) om definitief en sluitend te bepalen of een deelnemer te goeder trouw aan de evenementvereisten heeft voldaan. Ter illustratie, zonder enige andere voorwaarden te beperken, kan MSI deelnemers diskwalificeren: a) als de inschrijving voor het evenement of de productregistratie onvolledig is, b) als niet wordt voldaan aan de vereisten voor het in aanmerking komen van het evenement, zoals de toepasselijke productlijn of regionale beperkingen; c) als de verstrekte documenten vervalst, frauduleus of nietig zijn; d) als geautomatiseerde codes, scripts, plug-ins of andere middelen zijn gebruikt om de inschrijving voor het evenement in te voeren of te voltooien; ) als de deelnemer niet de wettelijke bevoegdheid heeft om zich in te schrijven voor dit evenement, of f) als er criminele of illegale handelingen worden gepleegd of zogenaamd zijn gepleegd om zich in te schrijven voor dit evenement;
   • b) de prijs te vervangen door items van vergelijkbare waarde zonder voorafgaande kennisgeving; c) deze voorwaarden te wijzigen, verwijderen of toe te voegen zonder voorafgaande kennisgeving;
  • - 2) MSI is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens een persoon voor verlies, ontevredenheid of schade als gevolg van de prijs en het gebruik ervan. Winnaars kunnen geen claims indienen tegen MSI;
  • to replace the prize with items of similar value without prior notice;
  • to vary, delete or add to any of these terms and conditions without prior notice;
 • - 3) MSI verwerpt alle aansprakelijkheid voor vertragingen, verkeerde levering, verlies of mislukking bij het afleveren van de winnende melding als gevolg van mechanische, technische, elektronische, communicatie-, telefoon-, computer-, hardware-, internet- of softwarefouten, storingen of tekortkomingen van elk soort. In dat geval doet de winnaar onvoorwaardelijk afstand van zijn/ haar recht op de prijs en de bijbehorende compensatie.
12. Uitsluiting van MSI-garanties:

MSI-PRIJS IS/ WORDEN GELEVERD “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

13. Beperking van aansprakelijkheid:

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS MSI NIET AANSPRAKELIJK VOOR U WELKE UITSLUITING HEEFT (ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DE BEGINSELEN VAN CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE TORTERIJ, ENIGE REGELING). VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLGDE, BETROUWBAARHEID, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF VOORBEELDSCHADE, DAN OOK VOORDELIG OF NIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GOODWILL OF KOSTEN VAN VERVANGING.

14. Diversen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van Taiwan, ongeacht de principes van conflicterende wetgeving, en alle geschillen die voortvloeien uit het Evenement en deze voorwaarden zullen worden berecht door de Taipei District Court in Taipei, Taiwan. Elke bepaling die door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, wordt geschrapt en de overige voorwaarden blijven volledig van kracht. Indien MSI geen enkel recht onder deze algemene voorwaarden afdwingt, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand. MSI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle. Deze voorwaarden worden niet door u overgedragen of anderszins overgedragen aan een andere derde partij; alle niet-geautoriseerde opdrachten zijn nietig. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het evenement en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mededelingen, verklaringen of discussies, mondeling of anderszins.


□ Ik begrijp de inhoud van de algemene voorwaarden volledig en ga ermee akkoord.


□ Ik ga ermee akkoord dat MSI mijn persoonlijke gegevens mag verzamelen, gebruiken en verwerken voor marketingdoeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden van het MSI-privacy beleid  https://www.msi.com/page/privacy-policy.